پنج شنبه, ۲۳ مرداد , ۱۳۹۹ Thursday, 13 August , 2020
هلن Archives - سریر ایران
درجستجوی هلن (از بروجن تا نیویورک)قسمت ۲۳ 03 آگوست 2020
بدون هلن نمی شد بیمارستان را اداره کرد.

درجستجوی هلن (از بروجن تا نیویورک)قسمت ۲۳

سرنوشت آنها را به این منطقه کشانده بود و اینک این پنج نفر خسته وارد آبادان شدند. از دیدن خانه سنگی و حیاط آن با گلهای بهاری و دیوار دور تا دور آن و پیاده رو درختکاری شده جلو خانه همه به وجد آمدند. خدا را یاد کردند و وارد خانه شدند.

در جستجوی هلن” از بروجن تا نیویورک” 18 ژوئن 2020
قسمت بیست ویکم

در جستجوی هلن” از بروجن تا نیویورک”

ابوالقاسم سعی داشت تا خود و خانواده اش از نظریات زکریای رازی، پزشک ایرانی قرون وسطی تبعیت کنند و هفت اصل او را در امر بهداشت رعایت کنند

درجستجوی هلن (از بروجن تا نیویورک)قسمت بیستم 19 مه 2020
تالیف: عباس بحرینی بروجنی

درجستجوی هلن (از بروجن تا نیویورک)قسمت بیستم

تالیف: عباس بحرینی بروجنی ابوالقاسم در اخبار شنید که رضا خان حق حرکت خانها را همراه با گارد مسلّح از آنها سلب کرده، منطقه چهار لنگ را از منطقه نفوذ ایلخان خارج ساخته و فرمانده غیر بختیاری بر سرزمین آنان گماشته است. وضع کسان او در ایران خوب نبود. دانشگاه سیراکیوز به او اطلاع داد […]

درجستجوی هلن (از بروجن تا نیویورک)قسمت هیجدهم 01 مه 2020
تالیف: عباس بحرینی بروجنی

درجستجوی هلن (از بروجن تا نیویورک)قسمت هیجدهم

ابوالقاسم برای رفتن به آمریکا درخواست گذرنامه کرد، اداره گذرنامه از او خواست تا نام فامیل برای خود انتخاب کند. نام پدرش حاج حسن بختیار بروجنی بود. ابوالقاسم این نام را کوتاه کرد و بختیار گذارد. از آنجائیکه ابوالقاسم شاهنامه فردوسی را دوست داشت و مکرر می‌خواند، خواست لغت بخت یار را که در شاهنامه آمده بکار برد پس آنرا بصورت ساده‌تر، بختیار کرد.

درجستجوی هلن (از بروجن تا نیویورک)قسمت هفدهم 23 آوریل 2020
داستانی هیجان انگیز....

درجستجوی هلن (از بروجن تا نیویورک)قسمت هفدهم

در سال ۱۲۹6 ابوالقاسم در چهل و شش سالگی از مدرسه میسیونری آمریکائی فارغ التحصیل شد و این همان سالی است که جنگ اول جهانی به پایان رسید.

درجستجوی هلن (از بروجن تا نیویورک)قسمت شانزدهم 20 آوریل 2020
تالیف: عباس بحرینی بروجنی

درجستجوی هلن (از بروجن تا نیویورک)قسمت شانزدهم

در پائیز سال ۱۲۹۲ ابوالقاسم آماده رفتن بکلاس پنجم میشد و در عین حال جزو گروه معلمين و شاگردان بزرگسال مدرسه بود. به کوه نوردی در قلّه دماوند میرفت.

بابا عمو دکتر اگرچه همسری در خانه نداشت، ولیکن نظم وانضباط خاصی را برقرار کرده بود. 05 مارس 2020
درجستجوی هلن، از بروجن تا نیویورک(قسمت دهم)

بابا عمو دکتر اگرچه همسری در خانه نداشت، ولیکن نظم وانضباط خاصی را برقرار کرده بود.

در آن موقع در ایران، یا حداقل اصفهان، کتاب و جزوه روانپزشکی وجود نداشت و بنابراین دکتر بختیار آنها را برای ما از آمریکا درخواست میکرد. از طرفی بیمارستانی نوبنیاد ونیمه کاره در اختیار دکتر بختیار گذاشته شد که به نام بیمارستان فارابی نامگذاری گردید.

درجستجوی هلن از بروجن تا نیویورک(قسمت نهم) 26 فوریه 2020
این قسمت, فرزندان هلن

درجستجوی هلن از بروجن تا نیویورک(قسمت نهم)

او به شاگردانش تنها روان‌پزشکی نیاموخت؛ به آنان عشق به مردم و وطن، حرفه، احساس مسؤولیت، تلاش، نوآوری، و پشتکاررا آموخت.

درجستجوی هلن از بروجن تا نیویورک(قسمت هشتم) 24 فوریه 2020
آشنایی با ایالت آیداهو زادگاه بانو هلن

درجستجوی هلن از بروجن تا نیویورک(قسمت هشتم)

در سال 1932، ابولقاسم و هلن بختیار به تهران بازگشتند و در آنجا یکی از اولین بیمارستان های خصوصی را در کشور ایجاد کردند. هلن در حالیکه ادارۀ خانواده ای را با هفت فرزند به عهده داشت در این بیمارستان به عنوان پرستار و متخصص بیهوشی نیز کار می کرد. در اوایل جنگ جهانی دوم وی به ایالات متحده باز گشت. هرچند ابولقاسم و هلن پس از جنگ از یکدیگر جدا شدند، ولی آنها دوستان نزدیک یکدیگر باقی ماندند و توافق کردند که هر هفت فرزند آنان به تحصیلات خود در ایالات متحده ادامه دهند.