پایگاه خبری سریر ایران

پروانه انتشار پایگاه خبری ” سریر ایران” در زمینه اجتماعی، فرهنگی و… به زبان فارسی به نام آقای عباس بحرینی بروجنی به نشانی SARIREIRAN.IR در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۸ به شماره ثبت ۸۶۱۱۵ صادر شد.

این پایگاه خبری با همکاری کانون تبلیغات آوین گرافیک سعی بر آن دارد تا با نتشار اخبار موثق ومطالب مفید در ارتقاء آگاهی جامعه نقش مهمی داشته باشد.

پایگاه خبری سریر ایران ، بدون هرگونه گرایش سیاسی به حزب یا گروه خاصی همواره سعی در تحقق اهداف ذیل دارد :

– ارتقاء سطح آگاهی های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سایر حوزه های دانش عمومی

– حفظ صداقت و امانتداری در انتشار محتوای خبری

– نگاه فراگير، همه‌جانبه و متنوع به مسائل خبري و همچنین طرح ديدگاه‌هاي مختلف با رويكرد كارشناسانه در چارچوب قانون

– پاسخگویی به نیازهای فکری اقشار و طبقات مختلف جامعه

– ایجاد فضای تعاملی و حضور فعال مخاطبان

– کمک به حفظ و تحکیم بنیان خانواده ها، ترویج و تقویت روحیه امید و خودباوری

– حفظ و تقویت وحدت ملی، تبیین منافع و مصالح ملی و صیانت از آنها

– اشاعه فرهنگ و باورهای درست کهن و عمیق مذهبی و ملی

آدرس: ایران- شهرکرد

پذیرش آگهی: ۰۹۹۰۲۸۴۷۶۲۸