کرونا، گذشته، حال وآینده!!
کرونا، گذشته، حال وآینده!!
خبرنگاران وعلاقه مندان میتوانند این برنامه را در روز شنبه 29 آذر ماه 99 ، از ساعت 11 لغایت 12 ازطریق لینک وبینار به آدرس:vca.skums.ac.ir/darmanp مشاهده نمایند.

کرونا، گذشته، حال وآینده!!

همزمان با فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت زینب س وروز پرستار، وضرورت بیان فداکاری ها وایثار وشجاعت کادردرمان ،پزشکان، پرستاران ومدافعان سلامت، وبیان اقدامات انجام شده در امر مبارزه با کرونا از ابتدا تاکنون ، وضعیت بیماری کووید ۱۹ در حال حاضر وبرنامه های آینده ووضعیت بیماری در جامعه در آینده و…نشست مطبوعاتی دکتر فریدون رحمانی ،معاون محترم درمان دانشگاه با رعایت پروتکل های بهداشتی وحضور نمایندگانی از خانه مطبوعات برگزار میگردد.

عباس بحرینی افزود: در این برنامه از فیلم کوتاه ومستند ” دستهای مهربان” که با حضور افتخاری آقایان مصطفی راد وعماد صدری نژاد از مجریان توانمند صدا وسیمای استان، وبه سفارش روابط عمومی معاونت درمان از تلاش ها ومجاهدت پرستاران تهیه گردیده رونمایی ومنتشر وسالن همایش معاونت درمان نیز به نام مدافعان سلامت مزین میگردد.

خبرنگاران وعلاقه مندان میتوانند این برنامه را در روز شنبه ۲۹ آذر ماه ۹۹ ، از ساعت ۱۱ لغایت ۱۲ ازطریق لینک وبینار به آدرس:vca.skums.ac.ir/darmanp مشاهده نمایند.