قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۸۴ در مجلس تصویب شده واز آن زمان تا کنون اجرا یی نشده است.
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۸۴ در مجلس تصویب شده واز آن زمان تا کنون اجرا یی نشده است.
دکتر حسن پور افزود: به عنوان اولین فرد از استان در شورای عالی پرستاری کشور در دوره اول ودوم حضور داشتم.وی گفت: تنها گروهی که در ایام کرونا به تمام معنی حضور داشتند وایثارگرانه خدمت کردند گروه پرستاری بودندهمانطور که در دوران دفاع مقدس بدون هیچ چشمداشتی حضور داشتند.

دکتر علی حسن پور دهکردی رئیس خانه پرستار استان:

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۸۴ در مجلس تصویب شده واز آن زمان تا کنون اجرا یی نشده است.

به گزارش پایگاه خبری سریر ایران، نشست صمیمانه استاندار با هیات مدیره های نظام پرستاری استان ورییس خانه پرستار، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب س وروز پرستار در دومین روز از دیماه سال جاری در محل سالن همایش استانداری برگزارشد.

دکتر حسن پور افزود: به عنوان اولین فرد از استان در شورای عالی پرستاری کشور در دوره اول ودوم حضور داشتم.وی گفت: تنها گروهی که در ایام کرونا به تمام معنی حضور داشتند وایثارگرانه خدمت کردند گروه پرستاری بودندهمانطور که در دوران دفاع مقدس بدون هیچ چشمداشتی حضور داشتند.

دکتر حسن پور گفت: ۲۴ درصد نیروهای پرستاری را نیروهای شرکتی تشکیل میدهند ودارای امنیت شغلی نمی باشند وخواستار تغییر وضعیت آنان شد.وی گفت متاسفانه از استانداردهای بین المللی عقب هستیم واین عامل باعث افزایش فشار کاری بر پرستاران وایجاد نارضایتی در بیماران گردیده است.حسن پور افزود، علیرغم توانمندی بالای پرستاران در استان، پرستاران از سهمیه مدیریتی استان هیچ سهمی ندارند.وی گفت پرستاران در تولید علو در دنیا سرآمد هستند ویشترین همکاری با دانشگاه عوم پزشکی از طرف پرستاران بوده است.وی خواستار ان شد تا سایر دستگاه ها وسازمانها فضا ها وامکانات رفاهی خود را در اختیار پرستاران قرار دهند.