شگفتانه پزشکان ومتخصصان بیمارستان سیدالشهداء فارسان برای پرستاران
شگفتانه پزشکان ومتخصصان بیمارستان سیدالشهداء فارسان برای پرستاران
دکتر ویسی رییس بیمارستان فارسان از اجرای برنامه شگفتانه پزشکان برای پرستاران همزمان با روز پرستار خبر داد

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان ، دکتر ویسی رییس بیمارستان فارسان از اجرای برنامه شگفتانه پزشکان برای پرستاران همزمان با روز پرستار خبر دادوی بیان داشت به همین مناسبت متخصان این بیمارستان با مشارکت همدیگر هدایایی را به مناسبت این روز به ارزش ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بین کادر پرستاری بیمارستان توزیع واز طرف جامعه پزشکی بیمارستان به پرستاران اهداء نمودند. دکتر ویسی افزود پزشکان با تبریک این روز به پرستاران شاغل در بیمارستان از زحمات وتلاش ها وفداکاری های این عزیزان تقدیر نمودند

  • نویسنده : سریر ایران