تشکیل کمیته تشویق وتقدیر از کادر درمان در بیمارستانهای استان
تشکیل کمیته تشویق وتقدیر از کادر درمان در بیمارستانهای استان
بر خود فرض می دانیم از زحمات و تلاش های مستمر افتخارآفرینان حوزه درمان و سلامت که مدال پرافتخار "مدافعان سلامت" را بر سینه دارند، قدرانی کنیم

به گزارش پایگاه خبری سریر ایران، دکتر فریدون رحمانی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،ازتشکیل کمیته تشویق وتقدیر از کادر درمان در بیمارستانهای استان، خبر داد.وی با اشاره به اینکه کادر درمان استان حدود شش ماه است که شبانه روز در حال مبارزه با بیماری کرونا است، خستگی وفرسودگی کارکنان را مهم ترین آفت این بیماری، در بین کادر درمان دانست وگفت این در حالی است که تعداد قابل توجهی از کارکنان بیمارستانها، از قبیل پزشکان، پرستاران و…. خود نیز به این بیماری مبتلا گردیده وتعدادی از آنان نیز در استعلاجی می باشند. وی کمبود نیروی درمانی وابتلای کارکنان را باعث ایجاد فشار مضاعف کاری بر دوش سایر همکاران دانست وگفت : شرایط به گونه ای است که کادر درمانی دچار خستگی وفرسودگی گردیده اند. وی از مردم ومشاغل مختلف خواست تا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، از بار مراجعه به مراکز درمانی بکاهند.

دکتر رحمانی با اشاره به پیشنهاد ایجاد کمیته تشویق وتقدیر ازکارکنان ومدافعان سلامت ، در معاونت درمان دانشگاه وتصویب در شورای فرهنگی دانشگاه، گفت: به منظور حمایت از مدافعان سلامت وخانواده های آنان این کمیته راهکارهای تقدیر از کارکنان را تعیین واجرا می نماید.وی گقت : اهداء لوح تقدیر، ارائه خدمات رفاهی ، تفریحی و مادی و… از موضوعات این کمیته است.

معاون درمان دانشگاه در پایان افزود:

بر خود فرض می دانیم از زحمات و تلاش های مستمر افتخارآفرینان حوزه درمان و سلامت که مدال پرافتخار “مدافعان سلامت” را بر سینه دارند، قدرانی کنیم چرا که از زمان شیوع ویروس منحوس و مهاجم کرونا در کشور بدون هیچ چشمداشتی، ایثارگرانه و مجاهدانه خوش درخشیده اند. وامیدواریم،شاهد به ثمر نشستن کامل این تلاش های بی وقفه و بازگشت آرامش و آسایش و سلامت جامعه باشیم.

  • نویسنده : پایگاه خبری سریر ایران