تاج بستری شد
تاج بستری شد
وی از شب گذشته در بیمارستان حضور دارد

مشکل قلبی مهدی تاج

فارس:مهدی تاج که قرار بود امروز در مجمع انتخاباتی بوشهر شرکت کند، به دلیل مشکل قلبی در یکی از بیمارستان های تهران بستری شد. 

وی از شب گذشته در بیمارستان حضور دارد و به جای وی، بهاروند در مجمع انتخاباتی بوشهر شرکت کرده است.