برای ایجاد خانه پرستار در استان نیازمند مساعدت استانداری هستیم.
برای ایجاد خانه پرستار در استان نیازمند مساعدت استانداری هستیم.

مرادی رئیس نظام پرستاری شهرکرد: برای ایجاد خانه پرستار در استان نیازمند مساعدت استانداری هستیم. به گزارش پایگاه خبری سریر ایران، نشست صمیمانه استاندار با هیات مدیره های نظام پرستاری استان ورییس خانه پرستار، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب س وروز پرستار در دومین روز از دیماه سال جاری در محل سالن همایش […]

مرادی رئیس نظام پرستاری شهرکرد:

برای ایجاد خانه پرستار در استان نیازمند مساعدت استانداری هستیم.

به گزارش پایگاه خبری سریر ایران، نشست صمیمانه استاندار با هیات مدیره های نظام پرستاری استان ورییس خانه پرستار، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب س وروز پرستار در دومین روز از دیماه سال جاری در محل سالن همایش استانداری برگزارشد.

مرادی افزود: امنیت شغلی پرستاران وامنیت جسمی وجانی آنان در بیمارستانها خصوصا اورژانس ها باید حفظ گردد. وی گفت: با توجه به وجود زیر ساخت های لازم ، برای ایجاد خانه پرستار در استان ، نیازمند مساعدت استانداری وسایر دستگاه ها در ایجاد خانه پرستار در استان هستیم.

  • نویسنده : سریر ایران