بحران تامین آب در ایران.
بحران تامین آب در ایران.
ایران از نظرجغرافیایی در بخش نیمه خشک و خشک جهان قرارگرفته به شکلی که میانگین بارش درایران حدود 250 میلیمتراست درحالی که میانگین جهانی حدود 850 میلیمتر است یعنی بیش از سه برابر ایران

بحران تامین آب در ایران. طبق آمارهای رسمی و به اعتقاد کارشناسان ایران درآستانه بحران آب به سرمی برد و طی سال های آینده تامین آب به یکی از بزرگ ترین چالش های کشور دربسیاری از استان‌ها، شهرها و مناطق تبدیل می‌شود.

ایران از نظرجغرافیایی در بخش نیمه خشک و خشک جهان قرارگرفته به شکلی که میانگین بارش درایران حدود ۲۵۰ میلیمتراست درحالی که میانگین جهانی حدود ۸۵۰ میلیمتر است یعنی بیش از سه برابر ایران. 
ازسوی دیگر بیشترین میزان پتانسیل آب شیرین تجدید شونده کشور هم ۱۳۰ میلیارد متر مکعب در سال است که در مقایسه با کشورهای مهم آبی جهان همچون برزیل، روسیه، کانادا، چین و اندونزی عدد بسیارکمی محسوب می‌شود و حتی نسبت به همسایه غربی، ترکیه هم حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب کم‌تر است. البته پتانسیل آب تجدید شونده ایران نسبت به کشورهای دیگر همسایه همچون عراق با ۹۶ میلیارد مترمکعب، قطر با ۰٫۱۵ میلیارد مترمکعب، کویت ۰٫۰۲ میلیارد متر مکعب و یا امارات با ۰٫۰۳ میلیارد متر مکعب بیشتر است. ایران بعد از ترکیه از نظر پتانسیل آب تجدید شونده در جایگاه دوم خاورمیانه قرار گرفته است.

نکته دیگر مربوط به بیکاری و نامیدی به آینده می‌شود، نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد جامعه ايران همچنان با بيم و ترديد به ساختار اقتصادي و مسائل اجتماعي مي‌نگرد. وجود ده‌ها بحران اجتماعي در اولويت صد چالش اساسي حاکي از اين مسئله است که ساختار اجتماعي ايران در طول سال‌هاي اخير با مشکلات عمده‌اي دست به گريبان بوده که کمتر تدبيري براي کاهش آن اتخاذ نشده است. فساد سيستمي که حاصل سياست‌گذاري‌هاي خاص دوران تعديل اقتصادي است و به‌ويژه در سال‌هاي روي‌کارآمدن دولت‌هاي نهم و دهم به اوج خود رسيد، ناشي از به قدرت رسيدن طيف‌هاي خاصي در بدنه مديريت اجرايي بود که همچنان ثمراتش متوجه جامعه بحران‌زده ايران است. اين مسئله باعث شده سرمايه‌گذاري و توليد در وضعيت نسبتا نامطلوبي قرار بگيرد. کاهش سرمايه‌گذاري و کمبود نقدينگي عملا منجر به تعطيلي بسياري از کارخانه‌هاي صنعتي و بيکاري صدها کارگري مي‌شود که تنها منبع درآمد خانواده‌هايشان هستند.

نگراني که جامعه ايران را تهديد مي‌کند ناشي از بيکاري همين کارگران است که زمينه‌ساز آسيب‌هاي اجتماعي ديگر مي‌شود. افزايش آمار طلاق در يک دهه گذشته، افزايش مهاجرت و رشد حاشيه‌نشيني در گوشه‌وکنار شهرها، گسترش فقر و نابرابري در بين طبقات فرودست، چند نمونه از آثاري هستند که فساد سيستمي از خود به‌جا مي‌گذارد. نتيجه طبيعي تحمل چنين وضعيتي، «نااميدي درباره آينده» است.

مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی جامعه ایران
۱ بحران تامین آب
۲بیکاری
۳ناامیدی درباره آینده
۴سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
۵پیامدهای بحران آب
۶بی‌تفاوتی اجتماعی
۷اخلاق عمومی
۸بحران آلودگی هوا
۹امنیت روانی و اجتماعی
۱۰حقوق اساسی و شهروندی
۱۱ کارکردهای اجتماعی فضای مجازی
۱۲تخریب تنوع زیستی، مسائل جنگل‌ها و گونه‌های زیستی جانوری
۱۳ مسائل سلامت روان
۱۴ بی‌توجهی به پایداری زیست‌محیطی
۱۵تخریب منابع خاک
۱۶مشکلات سلامت ناشی از آلودگی‌های گوناگون
۱۷نزاع‌های آب بر سر انتقال آب در داخل ایران و با کشورهای همسایه
‍۱۸فساد و تقلب علمی
۱۹پیامد‌های تغییرات اقلیمی برای ایران
۲۰سوء مصرف مواد
۲۱آلودگی‌های آب
۲۲چالش‌های نظام سلامت
۲۳کالایی‌شدن علم و به‌محاق رفتن عدالت آموزشی
۲۴تمرکزگرایی در تهران
۲۵قطبی‌شدگی جامعه
۲۶تحولات اجتماعی آموزش عالی
۲۷تعدد نهادهای سیاست‌گذار و مجری در حوزه علم، دانش و آموزش
۲۸طرح تحول سلامت
۲۹ناکارآمدی مدیریت بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زباله‌ها
۳۰مشکلات سلامت ناشی از سبک زندگی جدید
۳۱چالش‌های توسعه گردشگری
۳۲چالش‌های مراجعان سلامت و بیماران
۳۳حاشیه‌نشینی شهری
۳۴مسائل دارو 
35مسائل ازدواج
۳۶بحران کنش جمعی در حوزه محیط‌زیست
۳۷مسائل معلمان 
38چالش‌های رابطه علمی ایران با جهان
۳۹ضرورت توسعه نوآوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان
۴۰ حرکت به سمت پیری جمعیت
۴۱مسائل دانش‌آموزان
۴۲ بحران صندوق‌های بازنشستگی
۴۳چالش‌های قومی
۴۴تغییر الگوی خانواده
۴۵تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری‌های مزمن
۴۶مناقشات حقوق زنان
۴۷گسترش ریسک‌پذیری جنسی
۴۸مسائل نسلی
۴۹تغییر ترجیحات مردم در حوزه سلامت
۵۰مسائل دانشگاه آزاد
۵۱ضرورت نوسازی شهری
۵۲برملاشدن مشکلات ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی