با تصویب هیات نظارت بر مطبوعات مجوز پایگاه خبری سریر ایران صادر شد.
با تصویب هیات نظارت بر مطبوعات مجوز پایگاه خبری سریر ایران صادر شد.
از علاقه مندان ، خبرنگاران ، نویسندگان وشهروند خبرنگاران دعوت میگردد نسبت به ارسال آثارواخبار خود به این پایگاه اقدام نمایند.

با تصویب هیات نظارت بر مطبوعات مجوز پایگاه خبری سریر ایران صادر شد.

بر اساس مجوز هیات نظارت بر مطبوعات مجوز پایگاه خبری سریر ایران صادر شد.این پایگاه خبری به صاحب امتیازی ومدیر مسئولی “عباس بحرینی بروجنی” از اول بهمن ماه ۹۸ فعالیت خود را آغاز نموده است. از علاقه مندان ، خبرنگاران ، نویسندگان وشهروند خبرنگاران دعوت میگردد نسبت به ارسال آثارواخبار خود به این پایگاه اقدام نمایند. همچنین این پایگاه خبری آمادگی دارد تا نسبت به درج گزارشات ورپرتاژ خبری ادارات، سازمان هاٰ، دانشگاه ها و… اقدام نماید، همچنین ارائه دهندگان خدمات عمومی، و..نیز می توانند نسبت به انتشار فعالیت ها وخدمات خود از طریق این پایگاه خبری اقدام نمایند.

www.sarireiran.ir:سایت

@sarireiran_ir: تلگرام

info@sarireiran.ir: ایمیل

سلام، با کمال مسرت به اطلاع می رساند با درخواست شما برای انتشار پایگاه خبری / الکترونیک – برخط سریر ایران در جلسه امروز هیأت نظارت بر مطبوعات موافقت شد. لطفا برای ثبت درخواست صدور و ارسال پروانه انتشار رسانه به سامانه مراجعه فرمایید

دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات