امیدواریم یک مجتمع فرهنگی ، تفریحی رفاهی برای کادر درمان وپرستاران در استان ایجاد گردد.
امیدواریم یک مجتمع فرهنگی ، تفریحی رفاهی برای کادر درمان وپرستاران در استان ایجاد گردد.

دکتر رحمانی معاون درمان دانشگاه: امیدواریم یک مجتمع فرهنگی ، تفریحی رفاهی برای کادر درمان وپرستاران در استان ایجاد گردد. به گزارش پایگاه خبری سریر ایران، نشست صمیمانه استاندار با هیات مدیره های نظام پرستاری استان ورییس خانه پرستار، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب س وروز پرستار در دومین روز از دیماه سال […]

دکتر رحمانی معاون درمان دانشگاه:

امیدواریم یک مجتمع فرهنگی ، تفریحی رفاهی برای کادر درمان وپرستاران در استان ایجاد گردد.

به گزارش پایگاه خبری سریر ایران، نشست صمیمانه استاندار با هیات مدیره های نظام پرستاری استان ورییس خانه پرستار، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب س وروز پرستار در دومین روز از دیماه سال جاری در محل سالن همایش استانداری برگزارشد.

در این جلسه معاون درمان دانشگاه با اشاره به خدمات پرستاران گفت : عده ای میگویند پرستاران چگونه سختی شیفت های مختلف ، وخستگی ناشی از استفاده از وسایل حفاظت فردی وماسک و… را تحمل میکنند وباید گفت آنها به حضرت زینب س تاسی میکنند والگوی پرستاران حضرت زینب س است.وی با اشاره به خدمات، ایثارگری وفداکاری وشجاعت پرستاران در ایام کرونا گفت : امیدواریم جامعه بعد از کرونا دلسوزتر باشد ووظایف خود را به گونه ای انجام دهد، که ما شاهد ایرانی بهتر وآینده ای بهتر باشیم.

دکتر رحمانی همچنین با توجه به وقایع واتفاقات در بیمارستانها وخصوصا اورژانس بیمارستانها که باعث خدشه در امنیت کادر درمان وپرستاران میگردد از استاندار خواست تا در این خصوص وحفظ امنیت جسمی وشغلی پرستاران تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی در پایان خطاب به استاندار استان بیان کرد: امیدواریم یک مجتمع فرهنگی ، تفریحی رفاهی برای کادر درمان وپرستاران در استان ایجاد گردد.