از همکاری ومساعدت نیروهای جهادی ومدافع سلامت، در امر مراقبت از بیماران کرونا ، استقبال می کنیم.
از همکاری ومساعدت نیروهای جهادی ومدافع سلامت، در امر مراقبت از بیماران کرونا ، استقبال می کنیم.

دکتر رحمانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: از همکاری ومساعدت نیروهای جهادی ومدافع سلامت، در امر مراقبت از بیماران کرونا ، استقبال می کنیم. به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه، در جلسه هماهنگی نحوه استفاده از همکاری نیروهای جهادی در امر مراقبت از بیماران کرونا در مراکز درمانی که در محل دفتر معاون […]

دکتر رحمانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

از همکاری ومساعدت نیروهای جهادی ومدافع سلامت، در امر مراقبت از بیماران کرونا ، استقبال می کنیم.

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه، در جلسه هماهنگی نحوه استفاده از همکاری نیروهای جهادی در امر مراقبت از بیماران کرونا در مراکز درمانی که در محل دفتر معاون درمان دانشگاه در بیست وششمین روز از ابان ماه ۹۹ با حضور حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا کاظمی نیا و رئيس دبيرخانه سلامت و مشارکت های مردمی مرکز بهداشت استان، رئیس اداره پرستاری دانشگاه و…برگزار شد، دکتر رحمانی ضمن استقبال از همکاری وتلاش های نیروهای داوطلب جهادی در امر مراقبت از بیماران کرونا، گفت: نیازمند مساعدت وهمکاری نیروهای داوطلب جهادی هستیم. وی بیان داشت که مراقبت ها وحضور نیروهای داوطلب بایستی با رعایت مسائل بهداشتی ودستورالعمل های مربوطه باشد. معاون درمان دانشگاه در این نشست مشترک با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به فرسودگی وکمبود نیروهای درمانی ، کمک نیروهای جهادی میتواند مفید باشد گفت: امور اولیه ومراقبت های معمولی بیماران میتواند توسط این گروه ها انجام شود وهم دغدغه همراهان بیمار برطرف گردد وهم کمکی  به نیروهای درمانی وخدماتی  بیمارستانها باشد، وبیماران نیز با آرامش بیشتری دوران درمان خود را سپری نمایند.دکتر رحمانی افزود:این امر خداپسندانه وجهادی نیروهای داوطلب همکاری، در حافظه تاریخی مردم باقی خواهد ماند وجامعه قدردان زحمات این عزیزان خواهد بود.به گزارش روابط عمومی معاونت درمان مقرر است پس از انجام هماهنگی های لازم، وآموزش نیروهای داوطلب از ابتدای آذر ماه نیروهای جهادی در مراکز درمانی استان وبخش های بستری بیماران کرونا، مستقر وخدمات مورد نیاز را به بیماران ارائه نمایند.